Ανεύρεση χρεοφειλετών2017-06-19T13:50:24+03:00

law_6-compressor

Ανεύρεση χρεοφειλετών

Ένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα σήμερα για μια εταιρεία, αλλά και γενικά για οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, είναι ο εντοπισμός των χρεοφειλετών.

Είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του προβλήματος, που πολλές επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που έχουν προκύψει λόγω του ότι έχουν εξοφληθεί μερικώς (ή και καθόλου) από τους οφειλέτες τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ανεύρεση των χρεοφειλετών που εσκεμμένα έχουν πάψει να δίνουν σημάδια ζωής και τη σύνταξη ολοκληρωμένης αναφοράς γύρω από την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται, προκειμένου να έχετε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης, εφόσον κληθείτε να υπερασπιστείτε δικαστικά τα δικαιώματά σας.

Με όπλα μας την εμπειρία, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά μας, διασταυρώνουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη σας, προσφέροντας, έτσι, σημαντική λύση σε ένα άκρως διαδεδομένο και σύνθετο πρόβλημα.

Apply Online